More Website Templates at TemplateMonster.com!
01

KTC Centar

Sve o Centru za transfer znanja Univerziteta u Kragujevcu.
02

KTCAplikacija

KTC aplikacija je softver za podršku transferu tehnologije i znanja.
03

KTCFAQ

Najčešće postavljena pitanja i dati odgovori
od strane KTC centra.
Misija KTC centra

Doprinos javnom interesu, kroz stvaranje i širenje znanja, je glavna misija Centra za transfer znanja (CTZ) Univerziteta u Kragujevcu. To tradicionalno podrazumeva puno i slobodno objavljivanje akademskih rezultata istraživanja na primer putem nastave ili naučnih publikacija. Nesumnjivo generisanje i širenje slobodnog znanja jeste i ostaće suštinska društvena uloga akademskih institucija.

Naša misija zahteva kontinualno traganje za novim vidovima saradnje koji mogu da izbalansiraju akademsku tradiciju otvorene komunikacije sa potrebom industrije da dobije vlasništvo nad tehnologijama koje proističu iz zajedničkih istraživačkih napora.Misija Centra za transfer znanja Univerziteta u Kragujevcu je pomoć u procesu komercijalizacije znanja i tehnologija. Centar će Vam pomoći da na najbolji mogući način plasirate sva znanja i tehnologije koje ste razvili.

U tom kontekstu i sa ciljem da se rezultati našeg istraživanja učine dostupnim korisnicima putem efikasnih proizvoda, tehnologija i usluga, CTZ Kragujevčkog  univerziteta je posvećen procesu transfera znanja koja nastoji da pomiri tradicionalne akademske vrednosti prevodeći akademska istraživanja u oblike koji se mogu lako usvojiti od strane industrije i komercijalnih preduzeća.

Prenos akademskog istraživanja u industriju može nastati putem različitih mehanizama i u različitim fazama razvoja. Izbor odgovarajućeg načina prenosa, kao i pravog trenutka, zahteva analizu od slučaja do slučaja i doprinos kako unutrašnjih tako i spoljnih aktera, što je naša misija.