More Website Templates at TemplateMonster.com!
O centru

Centar za transfer znanja je organizaciona jedinica Univerziteta u Kragujevcu i osnovan je radi identifikacije, pravne zaštite i privrednog iskorišćavanja intelektualnih dobara. Centar je oformljen u okviru Tempus projekta "National Platform for Knowledge Trinagle in Serbia".


Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

 • unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primenu naučnoistraživačkih rezultata Univerziteta u cilju razvoja privrede i društva,
 • podsticanje transfera znanja između Univerziteta i privrede,
 • podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija,
 • povezivanje relevantnih subjekata, uspostavljanje mreža i kolaboracije u cilju intenzivnijeg transfera tehnologija,
 • razvijanje znanja i veština u zaštiti i iskorišćavanju patenata i drugih oblika intelektualne svojine u procesu transfera tehnologije,
 • jačanje svesti o intelektualnoj svojini i uvećanje kapaciteta transfera tehnologije na Univerzitetu,
 • pružanje opštih informacija o intelektualnoj svojini,
 • ekspertiza i podrška u izradi tehnoloških i ekonomskih studija izvodljivosti, kao i procena vrednosti i ukupnih potencijala u korišćenju patenata,
 • pomoć u stvaranju novih inovacionih centara, inkubatora i poslovno-tehnoloških parkova koje osniva Univerzitet i fakulteti u sastavu Univerziteta.

 • Tim Centra za transfer znanja:

  Prof. dr Miladin Stefanović
  Direktor centra
  miladin@kg.ac.rs

  Prof. dr Miroslav Babić
  kontakt osoba Tempus projekta "National Platform for Knowledge Trinagle in Serbia"
  babic@kg.ac.rs

  Marko Pantić, dip. maš. inženjer
  TT Officer
  pantic@kg.ac.rs

  Aleksandar Đorđević, dip. maš. inženjer
  TT Officer
  coadjordjevic@yahoo.com

  01

  KTC Centar

  Sve o Centru za transfer znanja Univerziteta u Kragujevcu.
  02

  KTCAplikacija

  KTC aplikacija je softver za podršku transferu tehnologije i znanja.
  03

  KTCFAQ

  Najčešće postavljena pitanja i dati odgovori
  od strane KTC centra.